De voordelen voor de Professional

 

 

 

Controle van de klimatologische omstandigheden met de FIDBOX V6

Met een FIDBOX V6 die geïnstalleerd is in de vloer kunnen de bewoners en/of de installateur controle uitoefenen over de actuele klimatologische omstandigheden. Tevens heeft men inzage in de opgeslagen historisch waarden van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de woonomgeving en van de vloerbekleding. 

Periodieke controles door de gebruiker

Door het installeren van de FIDBOX App op een smartphone, kan de gebruiker tot 10 FIDBOX-eenheden in zijn onmiddellijke omgeving registreren en contact zoeken met deze fidboxen. Voorwaarde is dat hij zich op 6 à 10 meter van de FIDBOX bevindt.

Als de gebruiker zich met zijn FIDBOX synchroniseert, zal hij automatisch een waarschuwing krijgen indien de omgevingsvoorwaarden niet voldoen aan de standaardinstellingen (d.w.z. temp = 16°C tot 27°C, rel. luchtvochtigheid = 40% tot 65%). Bij afwijkende waarden ontvangt hij aanwijzingen om correcties door te voeren.

Rapport van de consument aan de vakman

Ingeval er een probleem voordoet en de consument u belt kunt u concrete feiten en gegevens van de consument ontvangen. U kunt dan een oplossing zoeken en actie ondernemen zonder ter plaatse te kijken.
Verder kan de consument u via “detail overzicht” de actuele gegevens voorlezen van de klimaatcondities in de bepaalde woon- of werkruimte. Dit spaart onnodige kosten voor een bezoek ter plaatse. De gebruiker kan u zelfs de historische geschiedenis inzien of doorgeven (per maand of per jaar) door de smartphone zijwaarts te draaien.

De temperatuurgegevens verschijnen in °C voor de vloerbekleding

De relatieve luchtvochtigheid verschijnt d.m.v. een lichtgroene lijn voor de ondervloer en een zwarte lijn voor de eigenlijke vloerbekleding.

Alle gegevens van het beeldscherm kunnen als “screenshots” per e-mail verstuurd worden voor verdere evaluatie.

Bezoek ter plaatse

Indien nodig kan Fidbox NL ter plaatse de opgeslagen “lange termijn” gegevens van de ingebouwde FIDBOX raadplegen en onderzoeken wat er precies gebeurd is in de periode tussen de plaatsingsdatum van de vloerbekleding en de huidige onderzoeksdatum. Met gebruik van de Fidbox Software op de PC en USB-reader kan Fidbox NL contact maken met de ingebouwde FIDBOX. Zo kan Fidbox NL de meetgegevens uitlezen en een professioneel rapport opstellen.


De FIDBOX V6 Reader doet dienst als USB-antenne en dient niet voor het opslaan van gegevens!

 

Een onafhankelijk en professioneel rapport wordt door Fidbox NL opgemaakt

N.a.v. de uitgelezen gegevens en beoordeling van de vloer kan men een diagnose stellen van de gebeurtenissen.
Het rapport heeft waarde als bewijsstuk voor parketteurs/parketexperts of in rechtszaken.

Onafhankelijk, transparant, eenvoudig en duidelijk.
Een begeleidend schrijven (uitleg en conclusie) inclusief alle meetgegevens